Menu

Obnova a zálohování dat


Nejčastější důvody ztráty dat

⇒ Softwarové poškození - nechtěné smazání dat, zformátování disku
⇒ Mechanické poškození - poškrábaný disk, či jinak poškozená datová vrstva
⇒ Výrobní vadou

⇒ Všechny tyto poškození dokážeme obejít a zachránit Vaše data
⇒ Tyto obnovy provádíme na jakékoliv platformě (Windows, MacOS, Linux,...)


Jak chránit svá data před ztrátou?

⇒ Pravidelně zálohovat všechny důležité data mimo disk počítače
⇒ Používat pro zálohu či úložiště dat cloudových služeb (soukromé úložiště na internetu)
⇒ Při jakémkoliv Vašem podezření na vadu disku okamžitě data uložit a zazálohovat
⇒ Nepravidelný či hlučný chod disku